Unicode Utilities: UnicodeSet

help | character | properties | confusables | unicode-set | compare-sets | regex | bnf-regex | breaks | transform | bidi | bidi-c | idna | languageid

Input
              

48 Code Points


[๐‘Šฉ ๐‘Š€-๐‘Šƒ ๐‘Šฅ ๐‘Šฆ ๐‘Š„-๐‘Š† ๐‘Šˆ ๐‘ŠŠ-๐‘Š ๐‘Š-๐‘Š ๐‘ŠŸ-๐‘Šค ๐‘Šง ๐‘Šจ \U00011287 \U00011289 \U0001128E \U0001129E \U000112AA-\U000112AF]


Unassigned, Private use, or Surrogates
items: 10

ย ๏ฟฝย U+11287null
ย ๏ฟฝย U+11289null
ย ๏ฟฝย U+1128Enull
ย ๏ฟฝย U+1129Enull
ย ๏ฟฝย U+112AAnull
โ€ฆ{4}โ€ฆ
ย ๏ฟฝย U+112AFnull

Multani โ€” Vowel
items: 4

ย ๐‘Š€ย U+11280MULTANI LETTER A
ย ๐‘Šย U+11281MULTANI LETTER I
ย ๐‘Š‚ย U+11282MULTANI LETTER U
ย ๐‘Šƒย U+11283MULTANI LETTER E

Multani โ€” Consonant
items: 33

ย ๐‘Š„ย U+11284MULTANI LETTER KA
ย ๐‘Š…ย U+11285MULTANI LETTER KHA
ย ๐‘Š†ย U+11286MULTANI LETTER GA
ย ๐‘Šˆย U+11288MULTANI LETTER GHA
ย ๐‘ŠŠย U+1128AMULTANI LETTER CA
ย ๐‘Š‹ย U+1128BMULTANI LETTER CHA
ย ๐‘ŠŒย U+1128CMULTANI LETTER JA
ย ๐‘Šย U+1128DMULTANI LETTER JJA
ย ๐‘Šย U+1128FMULTANI LETTER NYA
ย ๐‘Šย U+11290MULTANI LETTER TTA
ย ๐‘Š‘ย U+11291MULTANI LETTER TTHA
ย ๐‘Š’ย U+11292MULTANI LETTER DDA
ย ๐‘Š“ย U+11293MULTANI LETTER DDDA
ย ๐‘Š”ย U+11294MULTANI LETTER DDHA
ย ๐‘Š•ย U+11295MULTANI LETTER NNA
ย ๐‘Š–ย U+11296MULTANI LETTER TA
ย ๐‘Š—ย U+11297MULTANI LETTER THA
ย ๐‘Š˜ย U+11298MULTANI LETTER DA
ย ๐‘Š™ย U+11299MULTANI LETTER DHA
ย ๐‘Ššย U+1129AMULTANI LETTER NA
ย ๐‘Š›ย U+1129BMULTANI LETTER PA
ย ๐‘Šœย U+1129CMULTANI LETTER PHA
ย ๐‘Šย U+1129DMULTANI LETTER BA
ย ๐‘ŠŸย U+1129FMULTANI LETTER BHA
ย ๐‘Š ย U+112A0MULTANI LETTER MA
ย ๐‘Šกย U+112A1MULTANI LETTER YA
ย ๐‘Šขย U+112A2MULTANI LETTER RA
ย ๐‘Šฃย U+112A3MULTANI LETTER LA
ย ๐‘Šคย U+112A4MULTANI LETTER VA
ย ๐‘Šฅย U+112A5MULTANI LETTER SA
ย ๐‘Šฆย U+112A6MULTANI LETTER HA
ย ๐‘Šงย U+112A7MULTANI LETTER RRA
ย ๐‘Šจย U+112A8MULTANI LETTER RHA

Multani โ€” Punctuation
items: 1

ย ๐‘Šฉย U+112A9MULTANI SECTION MARK

Fonts and Display. If you don't have a good set of Unicode fonts (and modern browser), you may not be able to read some of the characters. Some suggested fonts that you can add for coverage are: Noto Fonts site, Unicode Fonts for Ancient Scripts, Large, multi-script Unicode fonts. See also: Unicode Display Problems.

Version 3.9; ICU version: 72.0; Unicode/Emoji version: 15.0;